Коледна кампания на Jack Daniel’s : Инсталиране на LED дисплей с FREE WiFi върху калкан

Клиент: Jack Daniel’s

За Коледната кампания на Jack Daniel’s бе реализиран проект по изграждане на дигитална инсталация на калкан, при която, преминаващите през локацията могат да споделят Коледния дух. Чрез отворена WiFi мрежа, при „логване” със своя Facebook акаунт, всеки може да види името си изписано на интерактивния дисплей.

 

Идеята за проекта дойде от колегите от NEXT DC, като METROPOLIS се включи в осигуряването и подготовката на локацията, както и консултация при физическата реализация и изграждането на инсталацията.