Компанията

„Метрополис Груп” е акционерно дружество, регистрирано след преобразуване на 5 компании: „Уол Стрийт” ООД /1999 г./, „Фокас – 1” ЕООД /1997 г./, „Стрийт Плакат” ООД /2003 г./, „Студио Плакат 2004” ЕООД и „Метрополис Медия” ООД.

От създаването на фирмите–съучредители на “Метрополис груп” АД, дружеството присъства на българския пазар повече от 22 години. В историята му има множество осъществени проекти за едни от най-големите местни и световни рекламодатели, редица мащабни инициативи с обществено значение, събития, свързани с благотворителни каузи и т.н.

Metropolis