„Метрополис груп” успешно реставрира общо 7 сгради в столицата.

ПРОЕКТИ СЪС СОЦИАЛНА НАСОЧЕНОСТ
Взаимствайки от  световния опит в бранша, „Метрополис груп” беше една от първите фирми, които стартираха рекламни проекти, свързани със санацията на представителни сгради в центъра на София и ПЪРВАТА, която изнесе проекта в провинцията.  Чрез дотация от  рекламната  дейност „Метрополис груп” успешно  реставрира общо 7 сгради в столицата като 5 от тях бяха с предписания от районните общини за незабавен ремонт поради опасност от падащи предмети за преминаващите граждани или компрометиращ  вид , поради местоположението си до туристически обекти и и институционални сгради. Реализирането на подобни проекти спомогна за разрешаването на един изключително болезнен социален казус,  който до този момент беше неразрешим, както за общината като регулаторен орган, така и за собствениците поради липса на финансови средства. В резултат от дейността ни в центъра на гр. София са възстановени и обезопасени следните сгради: бул. „Васил Левски” № 60; бул. „Васил Левски” № 68, бул. „Патриарх Евтимий” № 81, бул. „Патриарх Евтимий” № 98,  ул. „Г.С. Раковски” № 157; пл. „Македония” № 2, пл. „Народно събрание” № 12.
На територият на гр. Пловдив беше реставрирана сградата на бившия хотел „България”, ул. „Ал. Батенберг” № 32 – една от знаковите постройки за града,  паметник на културата.
В центъра на гр. Варна и гр. Бургас бяха отремонтирани общо две сгради в централните градски части – гр. Бургас, ул. „Христо Ботев” № 7; гр. Варна – ул. „27 Юли” № 11.

22_a5c4fd365c17b60208cc62b83bcfea9f 22_14e5cce3e80845b7ee072c9dab7b9f27 22_28074410b526d877c776149bc2e34511 22_5d11fa6721565c78851db3de83b6416a 22_5634262fabbfd01866da656a2367914e 22_b38bd68e042522e5768bf63eb0713970 20_9a495547ead39a2bebfeb3dd781559a9