Нестандартен ООН проект – Kamenitza AD

Дизайн, производство, узаконяване и разполагане на нестандартен ООН проект – макет на бутилка, във връзка с презентирането на новата форма – 2011г.

 

28_9c4f33a11b6897bac17b223ee706d836 28_4b75f3ea07e4e67e2c70bf41f1565439