Поставяне на LED дисплеи върху калкани

Лед  дисплеи, отчитащи сумата на изплатените печалби от началото на 2013 г. от Евробет. Ще бъдат поставени общо на 4  броя ключови локации на територията на гр.София за период от една година. Дисплеите са с вграден софтуер, което позволява постоянна актуализация на изобразените данни.

По поставянето и изработката на проекта работи екип от професионалисти, с дългогодишен опит в изпълнението на нестандартни проекти. Данните се актуализират ежедневно с нарастването на сумата на изплатените печалби.

35_865129add2787f283261f303182b168e 35_55a78e838d6fa14d4d9d2f6d35eabc29 35_a9b5e3865dbbe251f5e8d46758500fdc 35_58e7fcd643479587fe5511237c63f32b 35_1bbf989fd6fe600d50ca095ad11c2de1