08 Октомври 2010

Инвестиционната и консултантска компания ПРИОРИТИ Енерджи Груп, закупи дял от капитала на компанията за външна реклама МЕТРОПОЛИС ГРУП АД.

Приемането на нов акционер е стратегическа сделка, която ще позволи на МЕТРОПОЛИС ГРУП да осъществява нови проекти в сферата на външната реклама и да затвърди позициите си на пазарен лидер.

Метрополис запазва акцента в развитието си като компания, предлагаща иновативни проекти в сферата на външната реклама.