GARB Audience Measurement Bulgaria – уеб-базирана софтуерна платформа за визуализация и анализ на резултатите от измервания

За първи път в България пазарът на външна реклама има измеримост чрез софтуерната платформа GARB. Тя предоставя навременна и акуратна информация за обема и аудиторията на общността, преминаваща покрай рекламните позиции. Това прави възможно планирането, анализа и отчетността на всеки кампаниен период. В измерването участват всички рекламни съоръжения и формати на водещите компании в out-door сектора.

GARB се достъпва онлайн чрез интернет браузър, като дава информация за всяка отделна рекламна локация и кампания посредством проследяване на определени лица, които имат възможността да преминат покрай нея и потенциално да осъществят контакт с рекламното послание. Софтуерът  отчита единичните или повтаряеми контакти (импресии) на проследимата аудитория във възрастовия диапазон 18 и 69 г.

Калкулират се показателите, стандартни за всички видове медии с метрика, стандарт за отчитане и остойностяване на аудиториите, рекламни схеми: покритие (уникални контакти в % и ‘000 души), импресии (сума на всички контакти за конкретен период – чрез използването на средна честота и покритие за периода) и средна честота на контакт, както за конкретно съоръжение (списък съоръжения), така и за групи от локации.