Kamenitza AD

Дизайн, производство, узаконяване и разполагане на нестандартен ООН проект – макет на бутилка, във връзка с презентирането на новата форма – 2011 г.

27_9050b2b1cec63b89d9d01f67c95c77db 27_028f17a746199928dcd57d9d01a25631 27_9e40f5b787613e5bcf3cbefe516b8f4f 27_0bcdbd402104446c5afbe406a504dbcc