Билбордовe 4х3 и скролери

  • Позициониране в атрактивни градски части – повече от 100 лица на трафикови локации
  • Оборотен канал, подходящ за промотиране на сезонни активности, активиране на нов продукт, чисто имиджово въздействие
  • Стандартен рекламен носител – винил и хартия (за скролери)
  • Осветеност

Metropolis