Billboards 8×3

  • повече от 100 лица по републиканска пътна мрежа (РПМ) – магистралите Тракия, Хемус, Е79 (АМ Струма) и други главни пътища в посока големи областни градове, зимни и морски курорти, КПП
  • Размери: 8×3 м
  • Рекламен формат, отговарящ на спецификата на местоположението, а именно пътна мрежа, където средната скорост на движение варира между 50-130 км/ч

SB 21a-AM Trakia 157+183_8x3

Metropolis