Калкани

  • Повече от 120 позиции в София и страната
  • Размери: между 30 и 560 кв.м. рекламна площ
  • Силно въздействие, зрелищни размери и ударно налагане на марката
  • Възможност за ротация на рекламните постери за постигане на оптимално покритие
  • Стратегическо позициониране спрямо пътникопотока – автомобилен и пешеходен трафик

 

IMG_0385

Metropolis