Нестандартни проекти

  • Метрополис Груп АД осигурява цялостно разработване и реализация на нестандартни проекти в областта на аутдора – от създаване на идеята, консултиране, техническо изпълнение и производство до узаконяване и изпълнение на проекта.
  • Компанията разполага с екип от специалисти в областта на дизайна, експертното консултиране и производствената част, които да реализират всяка идея извън стандартните рамки.

XXX_1298

Metropolis