Покривна реклама

  • Имиджова реклама с голямо въздействие
  • Позиции на възлови места в централна градска част
  • Изготвяне на проекти, спрямо индивидуалните изисквания на клиента
  • Производство на неонови обемни букви и знаци, LED осветяване
  • Цялостно обслужване на съоръжението с ежедневно наблюдение и поддръжка

IMG_0361

Metropolis