„Метрополис груп” успешно реставрира общо 7 сгради в столицата.

ПРОЕКТИ СЪС СОЦИАЛНА НАСОЧЕНОСТ Взаимствайки от  световния опит в бранша, „Метрополис груп” беше една от първите фирми, които стартираха рекламни проекти, свързани със санацията на представителни сгради в центъра на София и ПЪРВАТА, която изнесе проекта в провинцията.  Чрез дотация от  рекламната  дейност „Метрополис груп” успешно  реставрира общо 7 сгради в столицата като 5 от […]

08 Октомври 2010

Инвестиционната и консултантска компания ПРИОРИТИ Енерджи Груп, закупи дял от капитала на компанията за външна реклама МЕТРОПОЛИС ГРУП АД. Приемането на нов акционер е стратегическа сделка, която ще позволи на МЕТРОПОЛИС ГРУП да осъществява нови проекти в сферата на външната реклама и да затвърди позициите си на пазарен лидер. Метрополис запазва акцента в развитието си […]